تبلیغات
عاشقانه های منو خودمـــ

عاشقانه های منو خودمـــ

مخ > OFF


pOste sAbEt

بـــــــــــ وبـــــ منــــ‌خوشــــ اومدیــــــــ

اینـــــجا میتـــونیـــ دلنوشتــــــه هایــ ی آدم تخس با کلی بغض رو ببـــینیــــ


نوشته شده در پنجشنبه 4 دی 1393 ساعت 17:53 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در جمعه 24 مهر 1394 ساعت 17:03 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در جمعه 24 مهر 1394 ساعت 16:59 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در جمعه 24 مهر 1394 ساعت 16:58 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در جمعه 24 مهر 1394 ساعت 16:53 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |

#رلی؟

#سینگلی؟

#پ چی؟

-پایبند ب عشق کسیم ک دگ ماله من نی....


نوشته شده در پنجشنبه 16 مهر 1394 ساعت 10:35 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ نظرات |

صـــــــــــــــــدامو نمیبـــــــــــرم بالا

              حتی وختی حق با منـــــــــــــــــــهـ

                       دس بلنـــــــد نمیکنــــــــــــــم رو کســـــــی

                              حتی وختـــــــی از پشـت خنجـــــــر میخورم

                                    فقـــد خعلی آروم راهمــــو عوض میکنــم

                                            و

                                               متنـــــــــــــفر میشـــــــــــم

                                                    اونم یهـــــــــــــــــــــویی

نوشته شده در یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:05 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت 16:11 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |

دنـــــــــیا مال ماس

           ســــــرمون بالاس

                              خدا پشـــــــت ماس

                                                   چشـــــــما رو ب ماس
 
                                                                       خوشــــــــیا واس ماس

                                                                                             صــــــدامون بالاس

                                                                                                                اینــــــم حال ماس


نوشته شده در دوشنبه 5 مرداد 1394 ساعت 10:24 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


اشکَت رو دَر میارَم....

حتی اَگَر شُدِه با مَـــــــــــــــــــــرگَم ...
نوشته شده در چهارشنبه 24 تیر 1394 ساعت 12:09 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |

دیــــشبــ واســـ اولیــــن بار تو زنـــدگیــــم

شبــ قدرو تـــــوی مهدیـــه تهرانپارســ گذروندم

اولیـــن باریـــ بــــــود کهـــ شبـــ قدر خونــــهــ نبـــودم

اولـــیـــــنـ باریــ بــــــود کهــــ قــــرآنــ رو سرمــــ میــــگرفتـــــم

حســ جالبیـــ بود، کساییـــ ک تاحالا یکــ بارمــ همدیگرو ندیده بودنـــ

با خوشرویی با هم حرفــــ میزدنــــ و بــ هم کمکــ میکردنـ

جالبــ بود واسمــ ک از همه نوع قشر جامعه بودن

یکی میدیدی شالش از سرش افتاده

اونیکی پوشیه زده

خــعلیـــــ واســـــم جالبــ بـــود

اونیـــکهـ شالشــــــ افتادهـــــ بود و

 با ساپـــورت و آرایشــــ غلیــظ اومدهـــ بود

از همــه بیــــــشتر گریهـــ میـــکرد،اشکــ میریختــ

پیشـ خودمـ گفتـم خدایا ایولا بـ بزرگیـت کــ اینم ب گریهـ انداختی

دعا کــ داشتیــــم میخوندیـــــم ی دختر جوونیــ کنارم بود

خــعلیــ گریــه میـــکرد ولــی اشکــــ نمیریختــــ

آخــــر دعــــا فــهمیــــدم نــا بیناســـ

خــعلیـــ دلـــم ســـوخــتـــ

اونـــجا واس شـفاش

خعلی دعا کردم!!

نوشته شده در دوشنبه 15 تیر 1394 ساعت 12:33 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |
ایـــــــــــــــــــــنم دوس دارمــــــــــ!

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 15:01 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


ایــــــــــــــــــــــــــن تکستـــ عرفانم دوســـــــــــ دارمــــــــــــــ!

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:58 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |

تکست گرافی جدید تیکه دار و عاشقانه|عکس نوشته


بعــــــــــــــــــــــــــــله!!

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:54 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |
ایــــــــــــــــــــــــــــــــنهــ!

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:52 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |

عاشــــــــــــــقـ ایــــــــن تکستـــــ عرفانـــــــــــــــــــم:


تکست گرافی جدید تیکه دار و عاشقانه|عکس نوشته

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:49 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:48 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ comments |


نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:48 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |

تکست گرافی جدید تیکه دار و عاشقانه|عکس نوشته

نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:46 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 14:41 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |نتـــــــــــــونسم ازشـــــ بگذرمــــ

گفتـــــم شمام بـــبینینـــ

نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 18:18 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 18:02 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |

تا اطلاع ثانویــــ گوشیـــــه بنــــــده>>>Air miode

نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:51 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:47 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:46 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:37 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:36 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:35 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |


نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:34 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |
راســـــــ میـــگهــــ

نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:30 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ cm |

حال و روز منـــ شدهــــ اینــــ:

موها > رو هـــــوا

لبــــــا > بستهــــ

اخــــما > توهــمــ

هنـــــدزفیریـــ > تو گوشـــــ

چشمــــا > خیــــســـ

اشکـــــا > رو گـــــونهــ

ملافــهـــ > رو ســــر

اتــاقـــ > تاریــــکـــ

گـــوشیــــ >
Air mode

نـــخونــــا > کنــــدهــ

عصابـــ > خط خطیـــــ
نوشته شده در شنبه 6 تیر 1394 ساعت 17:01 توسط ملــــــــکهـ ی پادشاهــ CM |


Design By : Pichak

هاست لینوکس